เราก็แค่ส่วนหนึ่งของระบบ คำถามก็คือ “เรารู้ไหมว่าเราอย่าส่วนไหนของระบบ?

GNU/GPL คืออะไร « Carryrmu’s Blog

GNU/GPL คืออะไร « Carryrmu’s Blog