ทหารทำไมไม่ปฏิรูปตํารวจ ?

ทหารทำไมไม่ปฏิรูปตํารวจ ? เหตุผลและคำตอบมันก็มี!! ลองคิดดู คนมีอำนาจ กับคนมีอำนาจ ทะเลาะกันจะเกินอะไรขึ้น คนมีปืนกับคนมีปืน ทะเลาะกัน!! บ้านเมืองฉิบหาย… สิ่งที่จะเปลี่ยนประเทศนี้ได้คือเจ้าของประเทศ
 
ก็คือประชาชนส่วนมาก!! มันถึงจะจะสมเหตุสมผล ไม่ใช่แค่ นายก สื่อ หรือกลุ่มต่างๆ ที่เขาออกมาสู้ ผมมองว่าเขาออกเขาออกมาชี้เป้าให้ประชาชนลุกขึ้นตระหนักถีง สิทธิเสรีภาพของตนที่ควรได้รับ
 
สิ่งที่ประเทศเป็นอยู่นี้มันเกิดมาจากทุกคนช่วยสร้างมันมันขึ้นมาก คนมันมักง่วย ไม่มีระเบียบ เอาที่สบายใจไว้ก่อน มันจึงเป็นใช่นี้ ยอมจ่ายเพื่อเสียเวลา เพื่อคำว่าฟาดเคาะห์ มันก็เป็นคำที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราๆเกิดความสะลายใจเท่านั้น ว่าไหม?
 
ความจริงแล้วเราทุกคนสามารถสร้างประเทศนี้ให้น่าอยู่ขึ้นได้ด้วยสองมือแต่ละคน
จะมาสักประเทศที่อยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพี่งคนอื่น
 
ประเทศไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าว เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หว่านอะไรก็ขึ้น แต่สิ่งที่ขาดคือ ระเบียวินัย และการจัดการที่เหมาะสม มีที่ไหนเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ แต่ประชาชนส่วนใหญ่จน
 
ผมมองว่าโอกาศนี้แหละที่จะต้องปฏิรูปประเทศได้แล้ว