ถ้าเธอจะไปฉันไม่ห้าม แต่ถ้าเธอกลับมา อยากบอกว่าฉันรออยู่ เพราะฉันเชื่อว่าเวลาอยู่คนเดียวมันทำให้เราคิดอะไรๆออก

ถ้าเธอจะไปฉันไม่ห้าม แต่ถ้าเธอกลับมา อยากบอกว่าฉันรออยู่ เพราะฉันเชื่อว่าเวลาอยู่คนเดียวมันทำให้เราคิดอะไรๆออก