เมื่อคุณเติบโตขึ้น จะมีคนบอกคุณว่า โลกมันก็เป็นอย่างที่มันเป็น ชีวิตคุณก็แค่ใช้ชีวิตอยู่บนโลก และอย่างซัดตัวเองเข้าหาผนังมานัก แต่นั้นเป็นชีวิตที่ถูกจำกัด ชีวิตสามารถเป็นอะไรมากมายกว่านั้น เมื่อคุณค้นพบข้อเท็จจริงหนึ่งข้อ นั้นคือทุกสิ่งทุกอย่าง และคุณได้ค้นพบมันแล้วคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกลย

เมื่อคุณเติบโตขึ้น จะมีคนบอกคุณว่า โลกมันก็เป็นอย่างที่มันเป็น ชีวิตคุณก็แค่ใช้ชีวิตอยู่บนโลก และอย่างซัดตัวเองเข้าหาผนังมานัก แต่นั้นเป็นชีวิตที่ถูกจำกัด ชีวิตสามารถเป็นอะไรมากมายกว่านั้น เมื่อคุณค้นพบข้อเท็จจริงหนึ่งข้อ นั้นคือทุกสิ่งทุกอย่าง และคุณได้ค้นพบมันแล้วคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกลย