ขณะเรายังรู้สึกว่าเป็นวัยรุ่น เราไม่ควรหยุดมองหาโอกาส คิดและวิเคราะห์ทางหาเลือก คำนวณความเสี่ยง ชั้งน้ำหนัก ถามก้นบึ้งของหัวใจต้องการอะไร แล้วก็ Go..!

ขณะเรายังรู้สึกว่าเป็นวัยรุ่น เราไม่ควรหยุดมองหาโอกาส คิดและวิเคราะห์ทางหาเลือก คำนวณความเสี่ยง ชั้งน้ำหนัก ถามก้นบึ้งของหัวใจต้องการอะไร แล้วก็ Go..!