กำแพงที่ใหญ่กีดกั้นความเจริญ ไม่น่าเชื่อคือกำแพงด้านภาษา. หากก้าวผ่านไปได้ไปได้คงเยี่ยม

กำแพงที่ใหญ่กีดกั้นความเจริญ ไม่น่าเชื่อคือกำแพงด้านภาษา. หากก้าวผ่านไปได้ไปได้คงเยี่ยม