เหมือนชีวิตมันไร้รสชาติ มันขาดอะไรซักอย่าง มันธรรมดา มันแน่นิ่ง ทำอะไรมันรู้สึกผิดพลาดไปหมด มันไม่ได้ดั่งใจ หรือมันคือชีวิตขาลงเหมือนที่เขาพูดกัน อะไรที่ว่าง่ายมันดันไม่ง่าย ไม่เป็นไปตามเกมส์กูหรือมันไม่ใช่เกมส์กู!!!

เหมือนชีวิตมันไร้รสชาติ มันขาดอะไรซักอย่าง มันธรรมดา มันแน่นิ่ง ทำอะไรมันรู้สึกผิดพลาดไปหมด มันไม่ได้ดั่งใจ หรือมันคือชีวิตขาลงเหมือนที่เขาพูดกัน อะไรที่ว่าง่ายมันดันไม่ง่าย ไม่เป็นไปตามเกมส์กูหรือมันไม่ใช่เกมส์กู!!!