เมื่อคุณทำงานสักระยะหนึ่ง
คุณจะเห็นลู่ทาง..
เว้นเสียแต่คุณทำงานไปวัน

ระวังสิ่งที่เราคิด
สิ่งที่เราคิดจะเป็นคำพูดของเรา
คำพูดของเราก็จะเปลี่ยนเป็นการกระทำของเรา
การกระทำของเราจะปลี่ยนเป็นโชคชะตาของเรา
 
ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนโชตชตาของเรา
เราก็ควรเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดของเรา
Hydrus – Fashion eCommerce PSD template by Dreamvention | ThemeForest

Hydrus – Fashion eCommerce PSD template by Dreamvention | ThemeForest

Eren – Ecommerce PSD Template by Erendesigner | ThemeForest

Eren – Ecommerce PSD Template by Erendesigner | ThemeForest

Chameleon Shop PSD Template by 3str | ThemeForest

Chameleon Shop PSD Template by 3str | ThemeForest

Umbra – Multi Concept eCommerce PSD Template by NooThemePSD | ThemeForest

Umbra – Multi Concept eCommerce PSD Template by NooThemePSD | ThemeForest

Lanyard Knot | BladeForums.com

Lanyard Knot | BladeForums.com

GitHub – adminho/learning-it

GitHub – adminho/learning-it

Custom tactical gear knife Lanyard / Keychain / by TheWinnerStuff

Custom tactical gear knife Lanyard / Keychain / by TheWinnerStuff

Titanium Lanyard Beads

Titanium Lanyard Beads

Solaz – An Elegant Hotel & Lodge PSD Template by ThemeSun | ThemeForest

Solaz – An Elegant Hotel & Lodge PSD Template by ThemeSun | ThemeForest